Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 

Gode råd om energibesparelser i dit hus (fjernvarme, vand, el og gas)

(Se alle nyheder og artikler nedenfor).


Energigruppen og dens arrangementer


Filmen fra vores kvarter med energiråd


Anbefalede VVSere og energirådgivere

Generelt om "Energirådgivere og -ordninger"

Andre links


Artikler med gode råd om energibesparelser i dit hus

Sommerluk fjernvarmeanlægget (vejledning til DIY)

Thursday den 27 May 2021

Sommeren kommer efter sigende i weekenden. Så nu kan de fleste af os endelig med fordel 'sommerlukke' for fjernvarmeanlægget.

Hvad er sommerluk?

Sommerluk er i al sin korthed:

Luk for "sommerventilen", så...


Forårsjustér på fjernvarmeanlægget, når det bliver varmere i vejret

Thursday den 27 May 2021

Skru ned for fremløbstemperaturen  

Når det bliver varmere i vejret, kan man med økonomisk fordel skrue ned for temperaturen i radiatorerne, dvs skrue ned for temperaturen på termostaten i kælderen på fremløbet fra...


Vinteråbne. Tænd for varmen efter sommeren ca 1. okt. Spar stadig energi.

Wednesday den 07 October 2020

Tiden nærmer sig for at åbne for fjernvarmeanlægget i kælderen. Men der er fortsat penge at spare på varmeregningen ved at følge nogle simple og gode råd. Hvis du skal have hjælp fra en VVSer, er det på tide at aktivere det.


Håndvask ifm Corona. Spar vand

Tuesday den 14 April 2020

Der er stor forskel på at ødsle med vandet eller spare på det.  Både økonomisk og ressourcemæssigt.  

Så det er værd at give forbruget i forbindelse med coronatidens megen håndvask en tanke for at undgå unødigt spild....


Tværgående om energi (Hvor bruges hvor meget)

Friday den 23 November 2018

Krydsskemaet skitserer, hvor du kan spare, hvordan og på hvilken ressource:


Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger

Friday den 23 November 2018

 Se Energiguiden her (fra 2010, men stadig nyttig).

Kære alle,  Der er kommet en rigtig god Energiguide for bl.a. bevaringsværdige bygninger (som vores huse jo er).Her kan du læse forord og finde link til selve...


Gode råd fra Raadvad Center om vinduer, tage og isolering

Thursday den 22 November 2018

Den 10. marts 2015 gav Center for Bygningsbevaring i Raadvad gode råd til 29 beboere i Strandvejskvarterets.

Skifertage

Anders Bæhr Nielsen fra Raadvad gav en gennemgang af skiferens geologi, forskellige skifersten, skiferens...


Instruktionsfilm: Indstil dit fjernvarmeanlæg rigtigt ("minikursus")

Monday den 24 September 2018

Der er fin hjælp i HOFORs video på 9 minutter om regulering af fjernvarmeanlægget.

9 minutter som måske giver dig 5.000 kr pr år, eller en timeløn på 33.333 kr. Pjat til side, filmen er god:...


Radiatorvandets tryk. Påfyldning af vand

Tuesday den 09 May 2017

Trykmåleren bør stå mellem 1,0 og 2,0 bar. Fyld fx op til 1,5 bar.

Teorien

1,0 bar pr 10 m lordrette forskel fra cirkulationspumpen på radiatorvandet og op til øverste radiator. Hertil 0,2 bar for at dække tryktab i...


Varmt brugsvands temperatur. Legionella eller tilkalkning?

Monday den 08 May 2017

Temperaturen på det varme brugsvand i varmtvandshanerne skal være 50°C, og ved fremløbet i kælderen 55°C .

Hvis der er en termostatventil på dit fjernvarmeanlæg i kælderen, skal den sættes på ca 4.

Hvorfor ikke mindre:

den...


Radiatorernes udluftning

Sunday den 07 May 2017

Hvis der er luft i en radiatorer, vil det varme radiatorvand ofte ikke løbe igennem (dvs radiatoreren varmer ikke), eller der kan opstå støj i hele anlægget (svag eller ligefrem kraftig støj og rystelser). Derfor skal radiatorer...


Radiatorvandets temperatur

Sunday den 07 May 2017

Temperaturen på radiatorvandet skal holdes så lav som muligt, så man lige netop kan opretholde de ønskede rumtemperaturer i huset.

Hvorfor lav temperatur:

Jo lavere temperatur, jo mindre spild rundt om i rørene.Jo lavere...


VVS-service til dit fjernvarmeanlæg i kælderen

Thursday den 22 September 2016

En gang imellem skal du have en professionel til at tjekke dit varmeanlæg igennem.

Hvor ofte, det afhænger af, hvor meget gør-det-selv du er.

Novicen  

Hvis du ikke fatter en brik eller ikke vil bruge tid på det, så gå...


Varmeanlæggets opbygning. Hvad betyder split, to-strenget, indirekte, ....

Sunday den 03 April 2016

Varmeanlægget består af tre delanlæg med hvert sit flow af vand:

Fjernvarmevand  Radiatorvand  Brugsvand.  

Når man taler med VVS’eren eller folk fra HOFOR, oplever man, at de bruger en række specielle...


Diagram for fjernvarmeanlæg. Plus lidt om fejlfinding.

Sunday den 03 April 2016

Vi ligger i København og dermed i HOFORs fjernvarmedistrikt. HOFOR stiller bestemte (fornuftige) krav til vores anlægs opbygning, så dit anlæg er sikkert opbygget efter HOFORs standard-diagram, jvf følgende beskrivelse.

Simpelt...


Sæt disse fire skilte på dit fjernvarmeanlæg

Sunday den 03 April 2016

Skilte, som du kan have glæde af at sætte op

Når du sommerlukker eller vinteråbner dit anlæg, kan du med glæde have disse 4 skilte på de tilsvarende elementer i dit anlæg. Så finder du hurtigt de steder, hvor du skal gøre...


Gulvvarme. Fordele, ulemper, gode råd

Saturday den 02 April 2016

Statistikken for vandbåret gulvvarme i vores huse viser (når vi lægger arealerne sammen for alle etagerne):

>=20 m2: 20% har meget gulvvarme     1-19 m2: 35% har lidt gulvvarme      0 m2:...


Tøjvask

Saturday den 02 April 2016

HOFOR giver en række gode råd til at spare el og vand i forbindelse med vask af tøj.


Grøn Bolig-Job ordning 2016-2017

Friday den 18 March 2016

Gør din bolig mere energieffektiv

Der er gode nyheder til husejere med ombygningstanker: I 2016 & 2017 videreføres Bolig-Job ordningen i en 'grøn' version pga et politisk samarbejde mellem Regeringen, K, DF, Alternativet og...


Varmt brugsvand: Cirkulationspumpe, for og imod

Monday den 28 October 2013

Hvad og hvorfor en cirkulationspumpe på det varme brugsvand

Vi bruger varmt brugsvand til fx brusebad og manuel opvask. Når vi åbner varmtvandshanen et sted i huset for at bruge varmt vand, kommer vandet fra varmtvandsbeholderen...


Radiatorerne larmer

Monday den 28 October 2013

Hvis radiatorerne larmer, er følgerne årsager sandsynlige:

Der er luft i radiatorerne og der er en klukkende lyd(mest almindelig årsag). Dette optræder især i de øverste radiatorer og efter påfyldning af frisk vand. Luft...


Statistik om energi i vores huse

Thursday den 22 August 2013

Sammenlign dit forbrug med andre beboeres (varme, el, vand, gas):


Spørgeskemasvar (data) om energi, isolering, adfærd mm

Wednesday den 21 August 2013

Hent data

Det er et Excel-skema. Data er anonymiseret. Download filen

Filen har flere faner:

Varme (udvalgte data)El og gas (udvalgte data)Vand (udvalgte data)Alle temaer (for nørder :-)Spørgeskemaet (med forklaring til,...


Spørgeskemasvar (analyse) om energi, isolering, adfærd mm

Tuesday den 20 August 2013

Analyser

Hent analyserne som Pdf-fil.Filen fremstår som en powerpoint-præsentation.

Blandt resultaterne kan nævnes:

Det største årsbudget for varme+el+vand+gas er 2,5 gange større end det mindste. Budgetterne spænder fra...


Fjernvarmeforbrug (data) i alle vores huse

Monday den 19 August 2013

Rådata fra Københavns Energi om vores 393 huse

Download filen  (Excel-fil). 

Denne statistik omfatter data om fjernvarme for alle vores 393 huse.

Data omfatter:

Fjernvarmeforbrug og afkøling hentet fra HOFOR...


Fjernvarmeforbrug (analyse) i alle vores huse

Saturday den 17 August 2013

På baggrund af forbrugstal fra Københavns Energi og fra Energigruppen kan man lave en række analyser, som afslører, hvad der bestemmer forbruget.

Her er lavet fire analyser, der belyser: betydningen af antal ydervægge,...


Fuldmagt og Spørgeskema om energi

Friday den 16 August 2013

SIDSTE NYT, 21.8.2013

Spørgeskemaindsamlingen for 2011 er nu afsluttet. Du kan altså ikke længere bidrage. Der er i alt indkommet 47 skemaer svarende til 12% af husene. Vi vender måske tilbage med en ny undersøgelse efter...


Energirenovering i vores huse (studenterprojekt)

Monday den 29 July 2013

Forfattere: Kevin Tran og Søren Frisch Larsen.

Vi har nu adgang til en redegørelse for, hvordan vi kan energirenovere vores huse.

Der er fokus på følgende bygningselementer:

ydervæggevinduers utæthedervinduers glas

Derudover...


Ventilationsvinduer i vores huse (studenterprojekt)

Monday den 29 July 2013

Forfattere: Christoffer Rasmussen og Ronnie Piil Haagensen.

Vi har nu adgang til en redegørelse for, hvordan vi kan energirenovere vores huse med ventilationsvinduer.

Idéen er, at luft suges ind udefra og forneden i et tykt...


Se dine egne varme-, vand- og gasdata på HOFORs website

Wednesday den 15 August 2012

Du kan se dine egne forbrug til fjernvarme, vand og gas hos HOFOR ved at logge ind på deres tast selv website og indtaste din identifikation.

Du skal logge separat ind med dit kundenr og BS-nummer for henholdsvis...


Køkken, opvask og madlavning. Råd om at spare vand og energi

Friday den 11 May 2012

HOFOR og TÆNK giver en række gode råd til at spare energi og vand i forbindelse med arbejdet i køkkenet.


Fjernvarmeanlægget, vejledning

Friday den 11 May 2012

HOFOR har gode videoer, pjecer og principskitser til at give vejledning i, hvordan du selv kan regulere på anlægget, når årstiderne skifter. Du får også styr på vigtige ord som afkøling, fremløbstemperatur, cirkulationspumpe og...


Beregn selv: Opvarmning af huset

Friday den 11 May 2012

HOFOR har en model til at beregne, hvor meget man kan spare på husopvarmningen ved at ændre rumtemperatur, vinduestype, loftisolering, termostatventiler.


Beregn selv: Varmt vand

Friday den 11 May 2012

HOFOR har givet os en excel-fil til at beregne en besparelse ved alternativ brug af Håndvask og Bruser.


Vand: Hvor og hvor meget

Friday den 11 May 2012

KE giver en oversigt over, hvor en normalfamilie bruger deres vand.


Brusebad og karbad

Friday den 11 May 2012

Forskellen mellem et dagligt bad på 10 minutter uden sparebruser

og et bad hver anden dag på 5 minutter med sparebruser

er som 8:1, dvs man sparer 88% eller ca 2.200 kr/år.


Sparetoilet, 2-skyls toilet

Friday den 11 May 2012

Det kan (næsten) altid betale sig at skifte et enkelt-skyls toilet ud til et nyt 2-skyls toilet – også selv om toilettet ikke er i stykker. Spar mindst 1.000 kr/år, og ofte meget mere.


Utætte toiletter og vandhaner

Friday den 11 May 2012

Det er et stort problem hos mange mennesker med løbende eller dryppende vandhaner og toiletter.

Her er der rigtigt meget at spare. Det kan hurtigt blive 1.000 kr/år, og med en del sjusk ca 4.000 kr/år. I værste fald 117.000...


 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk