Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 

Bestyrelsen

Ved foreningens generalforsamling 23/2-2021 blev bestyrelsens medlemmer valgt/genvalgt (se referat fra GF).  

Kontakt og nyheder

Sagsbehandling samt referater længere nede på denne side.

Mail til hele bestyrelsen: bestyrelsen(at)strandvejskvarteret.dk

Mail til de enkelte opgaveansvarlige: Se nedenfor.

Husejerforeningen og generalforsamlinger.

Velkommen til nye beboere 

Velkomstbrev

 

Arbejdsgrupper

Disse grupper fungerer for det meste uafhængigt af bestyrelsen.

Udvalgte:

Web-redaktionen
Kilden
Affaldsgruppen

Arrangementsgrupper
Grønne tage
Haveklubben
Hjertestarteren
Materielkælderen

Samlet oversigt i menuen Din forening.

Fordeling af bestyrelsens opgaver

På det konstituerende bestyrelsesmøde 3/3 valgtes formand og næstformand.
På bestyrelsesmødet 7/4 fordeltes opgaverne:

 • Formand: Dines Boertmann
 • Næstformand: Peter Faurhøj
 • Facader og tag: Jacob Ingvartsen, Peter Faurhøj og Dines Boertmann
 • Haver, hegn, fortov, veje, grafitti: Tommas Kisbye
 • YouSee, El- og forsyningsselskaber: Jakob  Bjerre og Peter Faurhøj
 • Arrangementer: Ane Stenbak
 • Kommunikation: Dines Boertmann
 • Affald: Christel Teglers (kontaktperson)
 • Materielkælder: Jakob Bjerre (kontaktperson)
 • Bogansvarlig ("Husene er kun til låns"); Jacob Ingvartsen
 • Kontakt til Teknik og Miljø Forvaltningen: Christel Teglers
 • Kontakt til andre foreninger: Christel Teglers og Jacob Ingvartsen

Uden for bestyrelsen:

 • Kasserer, medlemsregistrering: Lars Bjerregaard

Formand
Dines Boertmann
H.C.Lumbyesgade 50
Mobil: 2421 4542
dinesboertmann(at)gmail.com

 

Næstformand

Peter Faurhøj
Berggreensgade 12
Mobil: 2926 7827
mail(at)hottentot.dk

Bestyrelsesmedlem
Jacob Ingvartsen
Hornemansgade 29
Mobil: 2142 1188
jacob(at)ingvartsen.eu 

 

Bestyrelsesmedlem
Tommas Kisbye
Weysesgade 56
Mobil: 2659 9635
tkisbye(at)gmail.com


 

Bestyrelsesmedlem
Jakob Bjerre
Weysesgade 23
Mobil : 2671 1602
jakob.bjerre(at)hotmail.com

 

 

 

-

 

Suppleant
Christel Teglers
Kuhlausgade 37
Mobil: 6161 3034
cteglers(at)gmail.com 

Suppleant
Ane Stenbak
Berggreensgade 13
Mobil:  3195 2425
kontakt(at)anestenbak.dk

Uden for bestyrelsen

Kasserer
Lars Bjerregaard
Niels W Gades Gade 44
Tlf. 2613 2600
lars.bjerregaard(at)hotmail.com  

Revisorer: Morten Rand Jensen og Johan Alsøe.
Revisorsuppleant: Jan Væver

Foreningens medier:


Mødeindkaldelse, referat, sagsbehandling mm

Bestyrelsesmøder 2021. Orientering til medlemmer

Wednesday den 01 September 2021

Næste bestyrelsesmøde 1/9-2021  

Bestyrelsen mødes den 1. september med en dagsorden der foreløbig rummer matrikel-sagen omkring vores forhaver, fortsat diskussion om hvordan vi skal håndtere overtrædelser af regulativer,...


Bogpræsentation, GF og nytårsaften; nyt fra Bestyrelsen

Thursday den 03 December 2020

Coronaen har ramt kvarterets normale fællesaktiviteter gennem det meste af 2020, og bestyrelsen forudser at også generalforsamlingen i februar næste år bliver påvirket.

Bestyrelsen diskuterede i går [2/12-2020] forskellige måder...


Julehilsen fra bestyrelsen

Saturday den 07 December 2019

Julemarked  

Nu går året for alvor på hæld og i morgen, den 8. december, løber et af de sidste af årets arrangementer af stablen, nemlig julemarkedet i Weysesgade.

Her vil der igen være mange fristelser til ganen og til...


Oppudsning af foreningens obelisk og mindeplader

Friday den 13 September 2019

Udsættelse - opfriskning af mindeplader og obelisk.

Mindepladerne på Østerbrogade 155 og Heisesgade 33 samt obelisken på torvets anlæg skulle pudses op den 16. og 17. september. Stenhuggeren kan dog desværre ikke løse opgaven...


Bestyrelsen har konstitueret sig på mødet den 12.3.2019

Thursday den 14 March 2019

Benditte: Formand  Peter: Næstformand 

Ansvarsområder er fordelt således: 

Facader og graffiti: Peter Faurhøj og Jacob Ingvartsen  Haver og hegn og fortov: Louise Garde Wibroe og Christel...


Nyt fra bestyrelsen efter generalforsamlingen 2018

Friday den 23 March 2018

Bestyrelsen havde sit første møde den 20.3. 2018, og konstituerede sig på følgende vis: 

Formand: Benditte Skyhøj Olsen  Næstformand: Peter Faurhøj 

Fordeling af arbejdsopgaver 

Facader: Jacob Ingvartsen...


Nyt fra bestyrelsen 10/3 efter GF-2017 (Affaldssagen og bestyrelsens arbejdsdeling)

Friday den 10 March 2017

Konstituering af bestyrelsen og nyt om affaldssortering.  

Konstituering af bestyrelsen og fordeling af ansvarsområder

Vi havde vores 1. møde efter generalforsamlingen den 6.3 2017, hvor vi konstituerede os og fordelte...


Møde med Københavns Kommune om deres overtagelse af de private fællesveje hos os

Tuesday den 22 November 2016

Bestyrelsen vil gerne give folk adgang til det fulde referat fra mødet med Københavns Kommune om kommunens overtagelse af de private fællesveje hos os. Der har nemlig været en masse spørgsmål omkring overtagelsen.

Emnerne i...


Havevandring lørdag 27/8 2016

Saturday den 27 August 2016

Lørdag den 27. august 2016 har vi havevandring.  Bestyrelsen begynder kl. 9.00 i Berggreensgade. Da det er samme dag som loppemarkedet, skulle der være rigtigt mange hjemme denne gang, så vi får talt med flere.

Bestyrelsen


Nyt fra bestyrelsen 22/8-2016

Monday den 22 August 2016

Bestyrelsen holder møde med kommunen den 5. september 2016 om overtagelse af vejene pr. 1. januar 2017. (Se om parkeringsforholdene her).

Lørdag den 27. august 2016 har vi havevandring. (Se artiklen...


Bestyrelsesmøde 23. november 2015

Monday den 23 November 2015

Bestyrelsen har sit næste møde den 23. november.

Bestyrelsen forbereder generalforsamling og årsberetning samt følger op på løbende sager.

Beboere kan som altid kontakte bestyrelsen, hvis der er emner, som man vil have...


Nyt fra bestyrelsen pr 15/11-2015

Tuesday den 17 November 2015

Bestyrelsens formand Benditte Skyhøj Olsen har den 15. november 2015 fortalt webadministratoren Søren Borch følgende om bestyrelsens aktuelle arbejdsopgaver:

Facaderegulativet

Bestyrelsen arbejder på at få det skrevet sammen...


Bestyrelsesmøde 18. august 2015

Tuesday den 18 August 2015

Bestyrelsen har sit næste møde den 18. august, hvor vi blandt andet skal færdiggøre arbejdet med tekster og tegninger til facaderegulativet, som blev besluttet på generalforsamlingen i februar.

Beboere kan som altid kontakte...


Bestyrelsesmøde 8. juni 2015

Monday den 08 June 2015

Bestyrelsen har sit næste møde den 8. juni, hvor blandt andet havevandringen forberedes. Beboere kan som altid kontakte bestyrelsen, hvis der er emner, som man vil have bestyrelsen til at se på.


Bestyrelsesmøde 12. august 2014

Sunday den 06 July 2014

Næste bestyrelsesmøde: 12.8. 2014


Bestyrelsesmøde 25. juni 2014: Gader, kloakker, vagtordning mm

Sunday den 06 July 2014

Nyt fra bestyrelsen

Arbejdsgruppe vedr. revidering af facaderegulativ og lokalplan.

Der har indtil nu været 2 møder, se også Kilden juni, 2014. Gruppen ser også på Håndbogen. Næste møde er 4.9.2014.

Arbejdsgruppe om...


Ordinært bestyrelsesøde 29 januar 2014

Tuesday den 14 January 2014

Bestyrelsen holder møde d. 29/1 og skal planlægge generalforsamlingen d. 25/2.


Referat af bestyrelsesmøde 6/1 2014

Tuesday den 14 January 2014

Yousee

Bestyrelsen anser nu Yousee arbejdet for færdigt, men vi skal have opdateret med yousee's liste, hvem, der skal betale for flere husstande i et hus.

Lunker i Kulausgade

Vi har rykket og klaget og venter...


Ordinært bestyrelsesmøde 6 januar 2014

Monday den 06 January 2014

På bestyrelsesmødet vil vi bl.a. tale om indkøb af en cykelanhænger, Yousee, velkomstbrev til nye husejere, facader og generalforsamlingen 25/2.


ordinært bestyrelsesmøde 20 november 2013

Wednesday den 20 November 2013

næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag d. 20 november kl 19.30.Dagsordenen vil bla. være yousee, facader og sted for generalforsamling


 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk