Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 

Håndbog, vejledninger og tegninger for reparation og ombygning på dit hus

Håndbog og vejledninger er udtryk for vores egne, vejledende regler, som skal hjælpe husejeren med fornuftige fortolkninger af de bindende regler i lokalplan, regulativer og servitutter. Noget som typisk er besluttet på generalforsamlinger.

Se også:

samt flere gode råd:

Forskellige regler:
Der er forskel på Regulativer, servitutter, lokalplan og vejledninger.

Før du køber et hus:
Orientér dig i artiklen 'Før du køber hus', og på siden 'Velkommen'.

Før du foretager ombygninger/ændringer på dit hus:
Orienter dig i lokalplan, regulativer og håndbog mm.

 


Vejledninger, tegninger mm

Regler for udluftningskanaler over vores tag

Spørgsmålet er, hvordan man sikrer udluftning fra faldstammen (toiletter og afløb), køkkenets udsugning og badeværelsets udluftning, uden at luftgener breder sig uønsket, fx ved at faldstammens lugt suges ned i husets...


Hvilke regler gælder ved ændringer af huset?

Vedlagte artikel er tænkt som en hjælp til husejere og håndværkere, som skal gennemføre ændringer på huse i Strandvejskvarteret.

Se artiklen i dette pdf-dokument: [Hvilke regler gælder ved ændringer af huset?].

Artiklen omtaler...

Kategori: Forside

Byggetilladelse eller ej ved nyt tag?

Vi skal normalt ikke have byggetilladelse til almindelig tagrenovering.

Jeg har fået mundtligt og skriftligt tilsagn fra kommunen om, at vi som husejere i vores kvarter normalt ikke skal have byggetilladelse ift...

Kategori: Forside

Brandkamme mellem husene - hvem betaler hvad?

Der kan opstå tvivl mellem husejere om, hvem der skal betale hvad, når brandkammen mellem husene skal udskiftes eller repareres.  Med jævne mellemrum kontaktes bestyrelsen derfor også om denne problemstilling.

På den...

Kategori: Forside

Håndbog for husejere

Strandvejskvarterets Håndbog 

Vores huse i Strandvejskvarteret er over 100 år gamle. Husenes alder, kvalitet og det enestående miljø gør, at kvarteret er erklæret bevaringsværdigt. Det betyder, at du som husejer ved...


Udgravning af kælder kræver tilladelse fra Kommunen

Kommunen har bedt os minde om, at udgravning af kælder kræver forudgående ansøgning til og tilladelse fra kommunen.

Husk derfor at få kommunen tidligt ind over processen, hvis man planlægger at grave ud i sin kælder. 

I...

Kategori: Forside

10 bud for et bevarende vedligehold af huset

Byggnads-Vårdarens 10 budord

De 10 bud for vedligehold af gamle huse i Sverige kunne også gælde hos os:

Kilde: Danske Torpares blad febr. 2019, opr. fra Magasinet Gård & Torp, nr 11, 2017. 

Et spørgsmål om...


Før du køber hus

På siden Velkommen til nye beboere, købere m.fl. finder du en liste med links til de mest relevante ting for dig. 

Bestyrelsen står til rådighed med råd og vejledning – og spørg hellere én gang for meget end én gang for...


Arbejdstegninger og udbudsmateriale for tag, brandkam og skorsten

Husejerforeningen har fået udarbejdet arbejdstegninger til: Etablering af tag, brandkamme og skorsten. Alle disse tre tegninger vil fremover kunne bruges af husejerne og håndværkere i forbindelse med indhentning af tilbud på...

Kategori: Forside

Vi skal ikke betale byggesagsgebyrer

Bestyrelsen oplyser følgende om byggesagsgebyr:

Husejere i vores kvarter skal ikke betale byggesagsgebyr, når der iht. lokalplanens regler søges om tilladelse til eksempelvis at etablere en fransk altan. Her giver kommunen...

Kategori: Forside

Udbudsmateriale til at få lagt nyt tag. Må bestyrelsen trække på dit tag?

I forlængelse af vedtagelsen af vores facaderegulativ 2015 vil bestyrelsen få udarbejdet arbejdstegninger til brug for husejere, som skal have skiftet tag.

Tegningerne vil angive præcise anvisninger på, hvordan nyt tag skal se...

Kategori: Forside

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk