Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 

Kloakker, brønde, rotter, vand i kælderen

Vores afløbssystemer

Her lægges artikler, der redegør for kvarterets og foreningens aftaler og systemer til sikring af afløb af spildevand og regnvand:

 • Sandfangsbrønde
 • Samlebrønde
 • Tagrender og nedløbsrør
 • Afløb i hus
 • Vandlås, højvandslukke
 • Kloak fra gade til hus
 • Gadekloakker og -brønde
 • Afledningsafgift
 • Forsikringspræmie
 • Klimasikring
 • Rottesikring.

Andre oplysninger

Afhentning af skrald mm søges under Affald.

Find den ansvarlige kontaktperson for kloakker mm i bestyrelsen her.

Brøndrensningsdage koordineres fra 2017 af Astrid og Susi, jvf referat i Kildens decembernummer 2016. De sidste to år 2015-16 tog Esben Wolstrup ansvar for koordineringen. Tidligere stod Energigruppen for arrangementet i en række år.

HOFOR har en Vision 2060 for vandafledning.


Aktuelle sager

Brøndrensning hver november

Sunday den 03 November 2019

Visne efterårsblade, støv, smulder, sand, skidt og møg lægger sig i bunden af vores brønde i forhaver og baghaver samt i vores tagrender. Det skal væk hvert andet eller hvert fjerde år. Ellers ender man man med fugtskader hos sig...


Brøndrensning: Tømme sandfanget mm (vejledning)

Sunday den 03 November 2019

Her får du lige links til de sider på vores website, hvor vi har redegjort for rensning af nedløbsbrønde og samlebrønde i vores haver. 

Affaldet fra brøndene kan bortskaffes i dagrenovationen. Hvordan?Video, grundig...


Rotter

Tuesday den 22 October 2019

I vores gamle kloaksystem i København er det svært at undgå rotter. Se her hvad du skal gøre.


Brøndrensedag, søndag den 28. oktober 2018

Sunday den 28 October 2018

Få renset dine brønde på den fælles brøndrensedag, og benyt muligheden for et par hyggelige timer med dine naboer :0) 

Tid: Søndag den 28. oktober 2018 kl.10-13.   Sted: Hos Susi Hjorth Bærentzen, Kildevældsgade...


Brøndrensedag, søndag den 29. oktober 2017

Sunday den 29 October 2017

Få renset dine brønde på den fælles brøndrensedag, og benyt muligheden for et par hyggelige timer med dine naboer :0) 

Tid: Søndag den 29. oktober kl.10-13.   Sted: Hos Susi Hjorth Bærentzen, Kildevældsgade 1, 1....


Højvandslukke, installation og vedligehold

Monday den 16 January 2017

Et højvandslukke forhindrer, at vandet stiger op gennem afløbet i kældergulvet, når der pga. styrtregn er overtryk i kloakrørene i gaden.  

Installationen

Højvandslukke. Tja! Vi havde da vand i kælderen efter skybruddet...


Brøndrensedag 13. november 2016

Sunday den 13 November 2016

Vær med til at rense dine tagrender, nedløbsrør og brønde på den fælles brøndrensedag.

Tid: Søndag den 13. november kl.10-13.  Sted: Hos Esben Wolstrup, H.C. Lumbyesgade 2.  Tilmelding: Senest d. 5. november til Esben...


Brøndrensedag 15. november 2015

Sunday den 15 November 2015

Dato: Søndag 15. nov. 2015 10.00-13.00.

REFERAT 

Se Kristian Jul Houmanns referat i vores blad Kilden, fra Kilden-redaktionens arkiv.

VEJLEDNING  

Tagrender og nedløbsrør

Hold tagrenden ren, da blade og andet...


Kommer havvand, grundvand eller regnvand først i vores kælder?

Saturday den 04 July 2015

Trussel fra havvandet

Laveste del af vores kvarter ligger pt. ca 6 m.o.h., og den høje ende ligger ca 10 m.o.h. Men hvordan vil det se ud om 50 eller 100 år?

Det forventes, at middelvandstanden ved Danmarks kyster vil stige...


Østerbro skybrudssikres med ny tunnel

Tuesday den 30 June 2015

Arbejdet med en tunnel, der skal sikre Ydre Østerbro mod skybrud, er begyndt.

København er i gang med sikre sig mod fremtidige skybrud.

Entreprenøren NCC Construction er begyndt arbejdet med en tunnel, der skal lede voldsomme...


Husejere skal selv vedligeholde kloakker

Monday den 16 March 2015

En vigtig beslutning, som generalforsamlingen tog den 24/2-2015, var, at husejerforeningen ikke medvirker til dækning af udgifter, som er knyttet til den enkelte husejers kloak- og rotteproblemer.

Det betyder, at risikoen for...


Hvilke kældre oversvømmes mest ifm skybrud?

Saturday den 31 January 2015

Her kan man se, hvilke kældre, der får mest vand: labs.septima.dk/svk/.

Anton Greiffenberg, Michael Zedeler og især Bo Overgaard har fået skabt dette kort over konsekvenserne af skybrud mht oversvømmelser i vores kældre....


Referat fra Brøndrensingsdag 9/11 samt Rensning af en gadebrønd

Tuesday den 23 December 2014

Tak til Søren og Ole, med frue, for flot og hyggeligt arrangement den 9. nov., som udover at være lærerigt for flere også gav en rigtig god social kontakt i gruppen mellem de gadenaboer, som også fik renset kloakker.

For os her...


Brøndrensedag 9. november 2014

Sunday den 09 November 2014

Dato: Søndag 9. nov.2014 10.00-13.00. Sted: Niels W. Gades gade 1

Vær med til at rense dine tagrender, nedløbsrør og brønde på en fælles brøndrensningsdag.

Tagrender og nedløbsrør

Hold tagrenden ren, da blade og andet snavs...


Håndtering af Affald fra brøndrensning

Thursday den 24 April 2014

Affaldet fra sandfangsbrønden og tagrendebrøndene i vores for- og baghaver kan bortskaffes i dagrenovationen, dvs i vores almindelige skraldespand. Der er tale om det affald, som du får op, når du renser brøndene med fx en...


Fælles brøndrensningsdag 10. nov. 2013

Sunday den 10 November 2013

Dato: Søndag 10. nov.2013 10.00-13.00.

Sted: Kildevældsgade 9


Rens brønde, tagrender og nedløbsrør. Vejledning, video og referat fra fælles brøndrensningsdag 11. nov. 2012

Sunday den 11 November 2012

Undgå tilstoppede kloakker, brønde, tagrender og nedløbsrør. Hjælp til selvhjælp.


Vand i kælderen, Naturstyrelsens 'vand-wizard'

Saturday den 12 May 2012

Vand i kælderen? Ja, det vil ske igen hos os.

Klip fra artikel i Politiken 12.5.2012.


 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk