Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 

Parkering, Gader og Træer

Strandvejskvarteret omfatter følgende gader og boligblokke:

Parkering

Vi ligger i Københavns kommunes gule P-zone.
Der er ofte mangel på ledige P-pladser, da vi kun har 270 P-pladser til de 393 huse, hvoraf nogle med flere husstande.

Med hensyn til parkering af biler i vores gader gælder følgende regler:

  • I tværgader og i Berggreensgade kun i den ene side af gaden (se hvor de andre biler parkerer).
  • Ikke nærmere end 10 m fra tværgående vej (alm. færdselsregler; ofte er der en lille gul trekant på fortovet som angiver 10 m grænsen).
  • Ikke i områder afmærket som "legegader" eller "stillegader".
  • Gæstebetaling: I automaten, fra app eller vha skrabekort: Kl 08-23: 9 kr/t, Kl 23-08: 2 kr/t, Lørdag kl 17 til mandag kl 08: Gratis.
  • Beboerbetaling: Som gæster eller med en beboerlicens for et år ad gangen.

Andet om Gader, Træer og Parkering: Se nedenfor.
Giv et praj til kommunen, hvis der er problemer med gaderne.
Find den ansvarlige kontaktperson i bestyrelsen her.
Se også 'Offentlige regler, Lokalplan og Off. data i BBR og OIS' under 'Dit hus'.


Artikler om gader og parkering

Træer/gadetræskummerne og cykelparkering

Friday den 03 May 2019

Ingen cykler op ad træerne i gaden 

Der må ikke parkeres eller henstilles ting i gadetræskummerne eller fastgøres elementer til de offentlige gadetræer. 

Bestyrelsen for Husejerforeningen i Strandvejskvarteret har...


Hold gader og fortove fri for genstande

Friday den 03 May 2019

Opfordring til at holde gader og fortove fri for genstande

Bestyrelsen er gjort opmærksom på, at vores gader og legegader indimellem er blokeret af genstande i timevis og nogle gange natten over, således at køretøjer ikke kan...


Træerne i Strandvejskvarteret

Friday den 25 January 2019

"Rapport om træer på Kildevældspladsen og i kvarterets gader" indgår som materiale til generalforsamlingen i februar 2019. Det er en rapport om træernes sundhedstilstand i vores kvarter.

Rapporten er udført...


Landskronagade, asfaltarbejde 21.-29. juni 2018

Wednesday den 20 June 2018

Nu kommer det nye toplag med asfalt på Landskronagade efter fjernvarmearbejderne og skybrudssikringen.

Landskronagade vil være lukket i to etaper, henh. etape 1 mod vest og etape 2 mod øst, mellem mandag den 25. juni og fredag...


Gader og træer. Vores kontaktperson i kommunen

Saturday den 06 January 2018

Kommunen har, som de fleste måske ved, overtaget ansvaret for vores veje og træer, og i den forbindelse har vi fået en kontaktperson i kommunen, som kan være behjælpelig.

Signe fra kommunen har skrevet til os: ”Jeg sidder som...


P-betaling for beboere og gæster. Nu med beslutningstabel !

Thursday den 30 March 2017

Strandvejskvarteret er i gul parkeringszone

Fra 1. januar 2017 har kommunen overtaget vores private fællesveje (læs andetsteds), og fra 1. marts 2017 hører vores kvarter ind under Ydre Østerbros gule parkeringszone med dertil...


Ny P-zone fra 2017: Bestyrelsens høringssvar og kommunens gensvar

Thursday den 02 June 2016

Kommunens svar til foreningen om overtagelse af veje   

Svaret fra Teknik- og Miljøforvaltningen, 30/5-2016, til bestyrelsens høringssvar, som ses nedenfor.Webadministratoren har revideret svaret en anelse med...


Ny parkering i gul zone med offentlige veje, fra 2017. Høringsfrist 30/5 2016

Monday den 30 May 2016

Vi har formodentlig alle den 9/5 fået brev i vores e-boks med en titel a la "VARSEL: Berggreensgade (eller anden gade) ligger i ny, gul p-zone og gøres derfor til offentlig vej".

Der er forklaringer i brevet og i...


Nye P-regler fra 2017 ... Borgermøde 7/3-2016

Monday den 07 March 2016

Borgermøde om udvidelse af P-betalingsområdet nord for Jagtvej 

Tid: Mandag den 7. marts kl. 19-21.  Sted:Østerbrohuset (Salen), Århusgade 102, 2100 København Ø.  Link til invitation.  Kilde: Jan Væver ...


Hvad er "private fællesveje"

Friday den 27 November 2015

Jan Væver fra Bestyrelsen har sendt webredaktionen følgende "Vejledning om private fællesveje": www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2015/09/LokaludvalgVejledningpdf.pdf.

Det er virkelig en meget...


Parkering i legegader om natten?

Monday den 23 November 2015

De konservative vil have parkering i opholds- og legeområder om aftenen og natten. 

Forslaget fra De Konservative

Jacob Næsager fra De konservative har foreslået, at legegader bliver til parkeringspladser, når børnene...


Husk at rydde sne!

Thursday den 09 December 2010

Kære alle beboere i Strandvejskvarteret.

Nu er den glade sne-tid over os, og det betyder udover kulde og smukke hvide gader også at der skal skovles sne.

Vi har mange i kvarteret (børn, folk med barnevogne, ældre, m.v.) som...


 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk