Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 

Affaldssortering, husholdningsaffald, storskrald, haveaffald, brøndaffald mm

Gældende affaldsordning

Ved GF-2017 blev det besluttet at udskyde evt. nedgravning af centrale conatinere på torvet. Vi har altså "individuel ordning", som indebærer, at vi i hver forhave skal have restaffaldsspand og papirspand, og at vi nok snart også skal have den obligatoriske plast/metal-spand.

Afhentning foran dit hus

For at finde ud af, hvornår dagrenovation, storskrald, haveaffald, papir og træ mm afhentes, skal du blot gå ind på denne adresse: www.kk.dk/affald.
Derefter:

  • Gå til NEM Affaldsservice og Find din ejendom
  • Der er så Overblik, Kalender mm
  • Hvis du vil have en SMS dagen før hver afhentning, så tilmeld dig [SMS-service]
  • Du kan også lave specielle Bestillinger, se Ændringer og din Økonomi.

Hvad er pap, plast, papir osv

Reglerne for 'Affaldssortering i København' fortæller, hvor du lægger pap fra tomaterne, mælkekartoner, flamingoplader osv. Brug det som en naboquiz :-)

 

Andre oplysninger

Debat, udvikling og fremtidige ordninger  


Se "Din Forening"/"Affaldsgruppen".


Nyheder om affald

Den Røde boks til farligt og giftigt affald

Wednesday den 03 February 2021

Den røde boks er til farligt og giftigt affald.  Boksen har en størrelse, som nemt kan placeres i kælderen. 

Tømning af boksen

Næste tømning bliver 23. april 2021.Der vil senere komme nærmere orientering om datoer...


Affald: Kontakt til kommunen via klyngerepræsentanten

Thursday den 10 October 2019

De nye affaldsbeholdere  

Den nye affaldsordning er sat i gang. Der har været gjort små justeringer for enkelte husejere, men det har fået en god start, og alle har nu kun to affaldsbeholdere. (En del har også valgt...


Fælles kildesortering af affald. Klynger.

Friday den 20 September 2019

Det er nu fra foråret 2019 obligatorisk at indgå i en fælles ordning med kildesortering af affald i nabogrupper.

Nye affaldsbeholdere modtaget 19.-20. sept. 2019

De gamle papir- og plast/metal-beholdere blev udskiftet,...


Affaldsbeholdere, typer primo 2019

Friday den 25 January 2019

Se en pdf-fil med fotos, mål og forklaring til alle de typer affaldsbeholdere, som er aktuelle for vores huse i forhaven.


Sortering af plast. Info fra et besøg på ARC

Monday den 14 January 2019

Jeg har besøgt Københavns Kommunes testanlæg for sortering af plastaffald. Det var spændende.

Jeg noterede mig forskelligt, som vi beboere ofte spørger hinanden om: 

Hvad sker der med plasten

Kommunens plastaffald køres...


Ny beholder til bio-affald. Frist for deling mm er september!

Tuesday den 12 September 2017

Vi får nye, valgfrie bio-beholdere i november-december. Vi kan dele dem mellem flere naboer. 

Bæredygtigt kvarter med kildesortering.

Vi vil snart kunne kildesortere bio. Super godt. Jeg har testet det i mere end et år....


Nye regler fra kommunen om at sortere affald og dele affaldsbeholdere

Friday den 25 August 2017

Her er seneste orientering fra bestyrelsen om affaldssortering (25/8-2017).  Meget fin og interessant.  

Webadministratorens korte resumé:

Vi får denne delvise deleordning fra 2018.

Obligatoriske...


Reminder vedr affaldssortering. Nye spande til forhaven

Wednesday den 05 July 2017

Fra november 2017 vil vi alle få leveret én beholder til bioaffald og én beholder til metal/plast. Samtidig vil man få mulighed for at få én beholder til pap.

Hvis man ikke vil have beholder til bioaffald, får man mulighed for...


Blød og hård plast kan nu afleveres sammen

Tuesday den 23 May 2017

"Plast ja tak - blød som hård

Du har sikker opdaget, hvor meget plast du har i din husholdning, og undret dig over, hvorfor du må aflevere plastflasker men ikke plastposer. Men fra 1. maj 2017 må du også aflevere blød...


Sorter affald rigtig (Quiz). Skab mindre affald. Kan det betale sig?

Monday den 27 March 2017

Sorter affald rigtigt. QUIZ !! 

Reglerne for 'Affaldssortering i København' fortæller, hvor du lægger pap fra tomaterne, mælkekartoner, flamingoplader osv. Brug det som en naboquiz :-)

Skab mindre affald

Kvalitet,...


Sortering af affald i køkkenet

Monday den 13 February 2017

Københavns kommune har politisk besluttet, at vi skal kildesortere vores affald i en lang række segmenter. Se kommunens vejledning.

Det kræver rent praktisk en god løsning i køkkenet, og tilsvarende i andre rum i huset, så...


Andres hundeposer i din skraldespand?

Thursday den 21 January 2016

Hvis du vil tillade hundeluftere at smide hundeposen med hundelort i din skraldespand, så kan du sætte denne klæbemærkat på din skraldespand (den almindelige spand til husholdningsaffald).

Der er masser af hunde, som luftes i...


En tredje affaldsbeholder i haven i 2015, og yderligere frivillige spande

Wednesday den 02 December 2015

Kommunen har i en folder ultimo dec 2014 orienteret alle husejere om, at vi i løbet af 2015 får en affaldsbeholder til Metal/hård plast. I forvejen har vi spande til Husholdningsaffald og Papir.

Hvordan det konkret skal...


Haveaffald, vi skal selv købe papirposer

Saturday den 31 January 2015

Hvilke poser kan vi bruge

Hvis du benytter sække til haveaffaldet, skal de være af papir. Der må ikke anvendes plastsække, sække med plastindlæg eller bionedbrydelige sække. Sådanne sække efterlades på fortovet ved afhentning af...


Affaldssortering

Saturday den 31 January 2015

Der er detaljeret vejledning til de forskellige måder at sortere affald på via www.kk.dk/affald.  

Vi er her ultimo 2015 i en overgangsfase i Strandvejskvarteret, hvor spande for Bio, Metal, Plast, Haveaffald, Pap...


Affald fra brøndrensning

Thursday den 24 April 2014

Affaldet fra sandfangsbrønden og tagrendebrøndene i vores for- og baghaver kan bortskaffes i dagrenovationen, dvs i vores almindelige skraldespand.

Se mere om dette i artiklen "Håndtering af affald fra brøndrensning"


Genbrugsstation på Østerbro

Wednesday den 02 June 2010

Onsdag den 2. juni 2010 åbnede Østerbros første genbrugsstation på Borgervænget 29. Borgervænget Genbrugsstation er etableret med lavenergi mandskabshus, solceller og andre energivenlige løsninger, støjafskærmninger til...


 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk