Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 

Offentlige regler, Lokalplan og Offentlige data

Statslige og kommunale love og regler.

Lokalplanen er udtryk for en offentlig regulering af vores kvarter. Dette gælder også BBR-data mm.

Det er regler, som gælder for alle husejere i kvarteret, og som reguleres af det offentlige udefra.

Se også:
- Regulativer og servitutter (vores egne regler)
- Håndbog mm (Egne vejledninger)

Forskel på Regulativer, servitutter, lokalplan og vejledninger.


Lokalplan, offentlige data mm

Materiel på gade og fortov

Kvarterets huse kræver vedligeholdelse, og derfor er her nærmest konstant håndværkere på job. En del af opgaverne er mere krævende, både i tid og materiel, og der medfører stilladser, containere, trailere og materialer - der i...

Kategori: Forside

Cykler; regler

Husejerens pligt til at holde fortorvet rent og fremkommeligt betyder også, at fortorvet ikke kan bruges som den normale plads for husstandens cykler - hverken alm. cykler eller ladcykler.

Kommunen har indskærpet over for...

Kategori: Forside

Fortov, sne, hække og træer; regler

Regler for almindelig renholdelse mm:

Fortov

Husejeren er forpligtet til at holde fortov ud for ejendommen rent og fremkommeligt.

Renholdelsespligten er ikke begrænset til at feje asfalt, brosten eller fliser. Husejeren skal...

Kategori: Forside

Støj, diverse regler

Dette vedrører støj fra håndværkere, trommer mmm.

Bygge- og renoveringsaktivitet af enhver art er underlagt Bygge- og Anlægsforskriften i Københavns kommune af...

Kategori: Forside

Lokalplan for kvarteret

Vores kvarter er omfattet af en bevarende lokalplan fra 1993, Lokalplan nr. 221, som Københavns Kommune har udarbejdet i samråd med Husejerforeningen. Formålet med planen er at opretholde området som boligområde og at sikre...


Facadetegning ifm. lokalplan

Denne tegning illustrerer mange vigtige aspekter:

Klik her for at downloade i et større format. 

 

 

Log: Oprettet 6-7-2014. Dato ændret til 18-2-2019 aht rækkefølgen.


Rådgivning og tegninger for dit hus i kommunen

I Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter i Njalsgade 13 kan du få hjælp til byggesager, arrangementer, miljøforhold og meget mere.  For at du kan få den bedste service og vejledning i Teknik- og Miljøforvaltningens...

Kategori: Forside

Vi er et Kulturmiljø i København

Københavns kommune har udgivet en rapport om værdifulde kulturmiljøer i København, og Strandvejskvarteret (i rapporten kaldet Kildevældskvarteret) er et af de fremhævede boligkvarterer. Man bliver helt stolt af vores...

Kategori: Forside

Data om vores huse fra BBR og OIS

OIS

Den Offentlige Informationsserver, OIS, er en statslig database, der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark. Oplysningerne stammer fra en række landsregistre der ejes og vedligeholdes af kommunerne,...


Skråfotos fra luften af dit hus

Se dit hus fra alle fire verdenshjørner fra websiden skraafoto.kortforsyningen.dk.  

Baggrundsoplysninger

Fotoene leveres af SDFE, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der er en del af Energi-, Forsynings-...

Kategori: Forside

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk